17-09-2014 11:28
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราประจำหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ อบจ.
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการสภา ฯ
รายงานการประชุมสภา
ผลการปฏิบัติงานส่วนราชการ
รายงานการประชุมประจำเดือน

แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การเก็บภาษีบำรุง อบจ.
งบแสดงฐานะการเงิน

บทความ/แผ่นพับ
หมวดหมู่ข่าว
ภาพโครงการ/กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ OTOP
รวมลิงค์เว็บต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูล

ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม วิดิทัศน์ แบบหนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
ลิงค์ด้วยภาพ
หนังสือพิมพ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

14/09/2014 21:43

13/09/2014 17:55

11/09/2014 17:30

10/09/2014 02:50

09/09/2014 09:58

08/09/2014 16:20

08/09/2014 12:39

08/09/2014 00:11

07/09/2014 00:24

02/09/2014 23:43

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 'การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ท่านสามารถรับบริการได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ที่ท่านจะดำเนินกิจการ' สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานกระดานข่าวและฝากข้อความสั้นค่ะ
------------------------------------------------------------------------------------------
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบนายก อบจ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายชิตสกนธ์ ธีระนังสุ 16 ธ.ค. 40 – 16 ธ.ค 41
2 นายชุมพล สมใจ 17 ธ.ค. 41 – 14 ก.ค. 42
3 นายกฤษณ์ บุตรเนียร 15 ก.ค. 42 – 8 ก.พ. 43
4 นางบังอร วิลาวัลย์ 9 ก.พ. 43 – 4 ก.พ. 47
5 นางบังอร วิลาวัลย์ 14 มี.ค. 47 – 14 มี.ค. 51
6 นางบังอร วิลาวัลย์ 20 เม.ย. 51 – 19 เม.ย. 55
7 นางบังอร วิลาวัลย์ 15 ก.ค. 55 – ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภาอบจ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 คุณหญิงส้มเช้า ทิพย์พิทักษ์ 2498-2501
2 นายช่วง จิตสุวรรณ 2501-2504
3 ขุนนาค ถิรากรณ์ 2504-2508
4 ร.ต.ศักดิ์ ศักดิ์นันท์ 2508-2512
5 นายวัลลภ บุตรเนียร 2512-2516
6 นายปริญญา อุดมสิน 2516-2518
7 นายอิทธิพล รัตนจินดา 2518-2521
8 นายมานะ ย่านเดิม 2521-2523
9 นายถาวร ยุวรรณะ 2523-2528
10 นายวัชรินทร์ หงษ์วิไล 2528-2530
11 นายสวัสดิ์ พาชีรัตน์ 2530-2531
12 นายวิชัย ตรีสุวรรณ 2531-2532
13 นายวัชรินทร์ หงษ์วิไล 2532-2533
14 นายสมชาย แก้วสุทธิ 2533-2534
15 นายวัชรินทร์ หงษ์วิไล 2534-2536
16 นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค 2536-2537
17 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2537-2537
18 นางปทุมรัตน์ เลิศมณี 2537-2538
19 นางปทุมรัตน์ เลิศมณี 2538-2539
20 นายวรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ 2539-2539
21 นายชิตสกนธ์ ชีระนังสุ 2539-2540
22 นายสวัสดิ์ โพลอย 2540-2540
23 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2540-2541
24 นายสวัสดิ์ โพลอย 2541-2542
25 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2542-2543
26 นายวิรัตน์ ตั้งพัฒนานนท์ 2544-2545
27 นายชุมพล สมใจ 2545-2546
28 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 2546-2548
29 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2548-2550
30 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 2550-2551
31 นายชุมพล สมใจ 2551-2551
32 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2551-2553
33 นางแน่งน้อย แสงอุไร 2553-2554
34 นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร 2554-2555
35 นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร 2555-ปัจจุบัน

ทำเนียบปลัด อบจ.
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปรีดา เมฆดี 20 ธ.ค. 40 – 30 ก.ย. 42
2 นายสวอง ทองแผ่ 1 ต.ค. 42 – 30 ก.ย. 43
3 นางสาวนัยนา ศรีตุลา 1 ต.ค. 43 – 31 ก.ค. 44
4 นางสาวอัญชสา อินทรวิชัย 11 ต.ค. 44 – 31 ก.ค. 47
5 นางปราณี เจริญครองสกุล 16 พ.ค. 48 – 30 ก.ย. 49
6 นายธนพล รอดภัย
(รักษาราชการแทนปลัด)
1 ต.ค. 49 – 1 ธ.ค. 51
7 นายปรีดา พัตรสันดร 2 ธ.ค. 51 - ปัจจุบัน
นายก อบจ.ปราจีนบุรี
เรื่องเล่าจากนายก อบจ.
แนะนำคณะผู้บริหาร
ส.อบจ. อ.เมือง
ส.อบจ. อ.กบินทร์บุรี
ส.อบจ. อ.ประจันตคาม
ส.อบจ. อ.ศรีมหาโพธิ
ส.อบจ. อ.นาดี
ส.อบจ. อ.บ้านสร้าง
ส.อบจ. อ.ศรีมโหสถ
แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ
เบอร์ภายในหน่วยงาน


สถิติ | เริ่มนับ 13-10-52
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก:
ljdwefdsyrofou

สมาชิกที่ลงทะเบียน: 50635
สมาชิกใหม่: yfghgffsagyasq

ใช้งานวันนี้: 1032
ออนไลน์: 4
ออนไลน์ สูงสุด: 32
สูงสุด ต่อวัน: 14983
เมื่อวาน: 7759
เดือนนี้: 146613
ทั้งหมด: 477410

24ช.ม.ที่ผ่านมา: