20-04-2014 10:57
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราประจำหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่ อบจ.
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะกรรมการสภา ฯ
รายงานการประชุมสภา
ผลการปฏิบัติงานส่วนราชการ
รายงานการประชุมประจำเดือน

แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การเก็บภาษีบำรุง อบจ.
งบแสดงฐานะการเงิน

บทความ/แผ่นพับ
หมวดหมู่ข่าว
ภาพโครงการ/กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ OTOP
รวมลิงค์เว็บต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูล

ติดต่อเรา
กระดานข่าว

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม วิดิทัศน์ แบบหนังสือราชการ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
ลิงค์ด้วยภาพ
หนังสือพิมพ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ 'การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ท่านสามารถรับบริการได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ที่ท่านจะดำเนินกิจการ' สำหรับท่านที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สามารถสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานกระดานข่าวและฝากข้อความสั้นค่ะ
------------------------------------------------------------------------------------------
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบนายก อบจ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายชิตสกนธ์ ธีระนังสุ 16 ธ.ค. 40 – 16 ธ.ค 41
2 นายชุมพล สมใจ 17 ธ.ค. 41 – 14 ก.ค. 42
3 นายกฤษณ์ บุตรเนียร 15 ก.ค. 42 – 8 ก.พ. 43
4 นางบังอร วิลาวัลย์ 9 ก.พ. 43 – 4 ก.พ. 47
5 นางบังอร วิลาวัลย์ 14 มี.ค. 47 – 14 มี.ค. 51
6 นางบังอร วิลาวัลย์ 20 เม.ย. 51 – 19 เม.ย. 55
7 นางบังอร วิลาวัลย์ 15 ก.ค. 55 – ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภาอบจ.ปราจีนบุรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 คุณหญิงส้มเช้า ทิพย์พิทักษ์ 2498-2501
2 นายช่วง จิตสุวรรณ 2501-2504
3 ขุนนาค ถิรากรณ์ 2504-2508
4 ร.ต.ศักดิ์ ศักดิ์นันท์ 2508-2512
5 นายวัลลภ บุตรเนียร 2512-2516
6 นายปริญญา อุดมสิน 2516-2518
7 นายอิทธิพล รัตนจินดา 2518-2521
8 นายมานะ ย่านเดิม 2521-2523
9 นายถาวร ยุวรรณะ 2523-2528
10 นายวัชรินทร์ หงษ์วิไล 2528-2530
11 นายสวัสดิ์ พาชีรัตน์ 2530-2531
12 นายวิชัย ตรีสุวรรณ 2531-2532
13 นายวัชรินทร์ หงษ์วิไล 2532-2533
14 นายสมชาย แก้วสุทธิ 2533-2534
15 นายวัชรินทร์ หงษ์วิไล 2534-2536
16 นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค 2536-2537
17 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2537-2537
18 นางปทุมรัตน์ เลิศมณี 2537-2538
19 นางปทุมรัตน์ เลิศมณี 2538-2539
20 นายวรวุฒิ ภุมมะกาญจนะ 2539-2539
21 นายชิตสกนธ์ ชีระนังสุ 2539-2540
22 นายสวัสดิ์ โพลอย 2540-2540
23 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2540-2541
24 นายสวัสดิ์ โพลอย 2541-2542
25 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2542-2543
26 นายวิรัตน์ ตั้งพัฒนานนท์ 2544-2545
27 นายชุมพล สมใจ 2545-2546
28 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 2546-2548
29 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2548-2550
30 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 2550-2551
31 นายชุมพล สมใจ 2551-2551
32 นายธวัชชัย ขยันยิ่ง 2551-2553
33 นางแน่งน้อย แสงอุไร 2553-2554
34 นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร 2554-2555
35 นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร 2555-ปัจจุบัน

ทำเนียบปลัด อบจ.
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายปรีดา เมฆดี 20 ธ.ค. 40 – 30 ก.ย. 42
2 นายสวอง ทองแผ่ 1 ต.ค. 42 – 30 ก.ย. 43
3 นางสาวนัยนา ศรีตุลา 1 ต.ค. 43 – 31 ก.ค. 44
4 นางสาวอัญชสา อินทรวิชัย 11 ต.ค. 44 – 31 ก.ค. 47
5 นางปราณี เจริญครองสกุล 16 พ.ค. 48 – 30 ก.ย. 49
6 นายธนพล รอดภัย
(รักษาราชการแทนปลัด)
1 ต.ค. 49 – 1 ธ.ค. 51
7 นายปรีดา พัตรสันดร 2 ธ.ค. 51 - ปัจจุบัน
นายก อบจ.ปราจีนบุรี
เรื่องเล่าจากนายก อบจ.
แนะนำคณะผู้บริหาร
ส.อบจ. อ.เมือง
ส.อบจ. อ.กบินทร์บุรี
ส.อบจ. อ.ประจันตคาม
ส.อบจ. อ.ศรีมหาโพธิ
ส.อบจ. อ.นาดี
ส.อบจ. อ.บ้านสร้าง
ส.อบจ. อ.ศรีมโหสถ
แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ
เบอร์ภายในหน่วยงาน


Got error 134 from storage engineGot error 134 from storage engine
สถิติ | เริ่มนับ 13-10-52
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 8213
สมาชิกใหม่:

ใช้งานวันนี้: 37
ออนไลน์: 1
ออนไลน์ สูงสุด: 16
สูงสุด ต่อวัน: 4730
เมื่อวาน: 102
เดือนนี้: 2491
ทั้งหมด: 252520

24ช.ม.ที่ผ่านมา: